Soruşturmanın Gizliliği

Soruşturmanın Gizliliği

Ceza muhakemesinde soruşturmanın gizli; kovuşturmanın ise halka açık yapılması esastır. Kovuşturmanın halka açık yapılmasının istisnaları vardır ancak soruşturmanın gizli yapılmasının istisnaları bulunmamaktadır. Soruşturmanın gizli yapılmasının amacı hem şüpheliyi korumak hem de delillerin karartılmasını, yok edilmesini önlemektir. Soruşturmanın gizliliği, lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle bu çalışmada, soruşturmanın gizliliği başlığı altında önce masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kavramları, soruşturmanın gizliliğinin ihlallerinin en çok görüldüğü basın alanında soruşturmanın gizliliği  ve soruşturmanın gizliliğinin sınırlarını çizen, müdafiin dosyayı inceleme yetkisine değinilecektir.

Yazının devamı için...