Çalışma Alanlarımız

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Malpraktis Dosyaları, COVID-19 Sürecine İlişkin Davalar, Hekimlerin Özlük Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklar, Hastaların İlaç Teminine İlişkin davalar, Hekimlerin Ceza/Disiplin Soruşturmaları

Sağlık Turizmi Hukuku

Sağlık Turizmi Hukuku

Türkiye'ye sağlık hizmeti almak için gelen turistlerin malpraktis davaları, Sağlık turistlerinin sağlık haklarına ilişkin davaları, Sağlık turizminde hizmet sunan hekimlerin hakları

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Kazaları, İşçi Alacakları, Mobbing Dosyaları, İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Haksız Fesih 

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması, Bilişim Suçları, Bilişim Alanında Fikri Mülkiyet Hukuku, Sosyal Medya Ortamında İşlenen Suçlar, Basın ve Medya Suçları

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Çeviri Eserlere İlişkin Haklar, Yazılı ve Multimedya Eserlere İlişkin Haklar, Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü Kapsamında Kişisel Veriler Üzerindeki Haklar, Kişisel Veri Toplama, İşleme ve Depolama Danışmanlığı, Sağlık Verilerinin Korunması, İşlenmesi ve Depolanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Çeşitli Alanlarda Sözleşmelerin Hazırlanması ve Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Başta Sağlık Hizmetine İlişkin Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Olmakla Birlikte Çeşitli Alanlarda Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Hastaların İdare Aleyhine Açtıkları Tam Yargı Davaları, Hekimlerin Müdahil Olduğu Tam Yargı Davaları, Hekimlerin Özlük Haklarına İlişkin Davalar, Tam Yargı ve İdari İşlemin İptali Davaları

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Hekimler Aleyhine Açılan Soruşturma ve Kovuşturma Dosyaları, Her Türlü Soruşturma ve Kovuşturma Dosyası Takibi

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Sağlık Sigortasına İlişkin Uyuşmazlıklar