Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Av. Serenay Ağın, LL.M

Av. Serenay Ağın 1995 yılında İzmir’de doğmuştur. İlkokul eğitimini İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulları’nda; lise eğitimini ise İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi’de tamamlamıştır. 2013 yılında lisans eğitimine Yaşar Üniversitesi Mütercim – Tercümanlık (İngilizce) bölümünde başlayan Ağın, 2015 yılında çift anadal programı kapsamında aynı üniversitede hukuk eğitimine başlamıştır. 2017 yılında mütercim tercümanlık programından; 2020 yılında ise hukuk programından mezun olmuştur. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Sağlık Hukuku (Tezsiz) ve Bakırçay Üniversitesi Sağlık Hukuku (Tezli) yüksek lisans programlarında eğitimine başlayan Ağın 2021 yılında Galatasaray Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimini, “Hekimin Görevi Kötüye Kullanma” suçu başlıklı bitirme projesi ile tamamlamıştır. Bakırçay Üniversitesi yüksek lisans programını "Yetkisiz Hekimlik Suçları" konulu tez ile tamamlamıştır. Halihazırda Bakırçay Üniversitesi Sağlık Hukuku doktora programı öğrencisidir.  4. ve 5. Uluslararası Tıp Hukuku Kongrelerinde konuşmacı olarak yer almıştır. Hukuk alanında ödülleri olan Ağın'ın yabancı ve Türk akademik dergilerde yayınlanmış akademik makaleleri ve İngilizce ve Fransızca dillerinden edebi eser çevirileri de mevcuttur.

Eğitim

2001-2009 İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu

2009-2013 İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi

2013-2017 Yaşar Üniversitesi – Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

2015-2020 Yaşar Üniversitesi – Hukuk (Çift Anadal)

2020 – 2021 Galatasaray Üniversitesi – Sağlık Hukuku Yüksek Lisans (Tezsiz)

2020 – 2022 Bakırçay Üniversitesi – Sağlık Hukuku Yüksek Lisans (Tezli)

Sertifikalar

DELF A1 (2007)

DELF A2 (2008)

KET A2 (2009)

DELF B1 (2010)

DELF B2 (2012)

Cern- Visited (2012)

Bilgeis - Programlamanın Temelleri (2019)

UDEMY - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuk Rehberi (2019)

UDEMY - Python Sıfırdan İleri Seviye Programlama (2019)

UDEMY- Python ile Nesne Tabanlı Programlama (2019)

Hukuk Eğitim- Corona Virüs Kapsamında Alınan Tedbirlerin Özel Okul ile Vakıf Üniversitesi Sözleşmelerine Etkisi/ Doç. Dr. Sezer Çabri (2020)

Hukuk Eğitim- Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 101 Eğitimi/Av. Umut Zorer (2020)

Hukuk Eğitim- Tıp Hukuku 101 Eğitimi/ Prof. Dr. Hakan Hakeri (2020)

Hukuk Eğitim- Tıp Hukukunda Ceza Hukuku Sorumluluğu/ Prof. Dr. Yener Ünver (2020)

Hukuk Eğitim- Tıp Hukukunda Ceza Sorumluluğu ve Önemli Suç Tipleri/ Prof. Dr. Yener Ünver (2020)

Hukuk Eğitim- Tıp Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması/ Av. Sanem Yılmaz (2020)

Hukuk Eğitim- Tıp Hukukunda Özel Hukuk Sorumluluğu/ Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda Söğüt (2020)

Hukuk Eğitim- Tıp Hukukunun Temel Esasları/ Prof. Dr. Hakan Hakeri (2020)

Dokuz Eylül Üniversitesi – IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi/Konuşmacı (2021)

Dokuz Eylül Üniversitesi – V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi/Konuşmacı (2021)

GSÜ Hukuk Kulübü – Tıbbi Araştırmalar ve İnsan Hakları (2021)

Ödüller

ELSA- İnternette İfade Özgürlüğü Konulu Deneme Yarışması İkincilik (2019)

Kız Başına – Kadına Şiddete Karşı Kurgusal Duruşma Yarışması Birincilik (2020)

Yayınlar

“Erasure of the Health Data”, Stj. Av. Serenay Ağın, IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 3, 2021, sf. 237-251

“Pediatri Kliniklerinde Sık Karşılaşılan ve Yargıya Yansıyan Hukuki Sorunlar”, Av. Gülce Candemir & Stj. Av. Serenay Ağın, IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 2, 2021, sf.95-139

“Gulyabani”, Charles Dickens, Çev: Serenay Ağın, Zeplin Kitap, 2020

"Dönüşüm", Franz Kafka, Çev: Serenay Ağın, Tefrika Yayınları, 2021

“Hekimin Görevi Kötüye Kullanma Suçu”, Av. Serenay Ağın, Aristo Yayınevi, 2021

"Evolution of Health Law in Turkey", Av. Serenay Ağın & Dr. Ertunç Mega, History and Philosophy of Medicine, Vol: 4, 2022

"Estetik Tıbbi Müdahalelerin Hukuki Nitelendirmesi ve Hekimin Özel Hukuk Sorumluluğu", Av. Serenay Ağın, İzmir Barosu Dergisi Yıl: 86, Sayı: 3, Eylül 2021 

Konuşmalar

Erasure of the Health Data –IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 2021

Pediatri Kliniklerinde Sık Karşılaşılan ve Yargıya Yansıyan Hukuki Sorunlar - IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 2021

Sağlık Turizmi ve Tazminat Hukuku Açısından Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri – V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 2021

Diller

İngilizce (Profesyonel)

Fransızca (Profesyonel)

İspanyolca (Başlangıç)