Eserler

Hekimin Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Yazar: Av. Serenay Ağın

Yayınevi: Aristo Yayınevi

Sayfa Sayısı: 125

Yıl:2021

Evolution of health law in Turkey

Yazarlar: Serenay Ağın & Ertunç Mega

Yayınlandığı Dergi: History and Philosophy of Medicine 2022, Vol:4 

Yıl: 2022

Estetik Tıbbi Müdahalelerin Hukuki Nitelendirmesi ve Hekimin Özel Hukuk Sorumluluğu

Yazar: Av. Serenay Ağın

Yayınlandığı Dergi: İzmir Barosu Dergisi Yıl: 86 • Sayı: 3 • Eylül 2021 • S.153-185

Yıl: 2021

V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Tazminat Hukuku Açısından Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazarlar: Av. Yunus Can Kır & Av. Serenay Ağın

Yayınlandığı Eser: V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, sf.235-251

Yıl: 2021

 

Erasure of the Health Data

Yazar: Stj. Av. Serenay Ağın

Yayınlandığı Eser: IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 3, sf.237-251

Yıl: 2021

Pediatri Kliniklerinde Sık Karşılaşılan ve Yargıya Yansıyan Hukuki Sorunlar

Yazarlar: Av. Gülce Candemir & Stj. Av. Serenay Ağın

Yayınlandığı Eser: IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 2, sf.95-139

Yıl: 2021